Site Loader

Den snabba takten av försurning av världshaven slå hårt. Våra utsläpp av koldioxid gör det svårare för havslevande organismer att bygga upp de skal och skelett av kalciumkarbonat som behövs. Vi kommer märka effekten på våra närmaste korallrev först.  Från den nordnorska kusten och ända ner till Västafrika sträcker sig ett band av kallvattenkoraller längs havsbotten. Det är dessa arter som förmodligen kommer att få ta stryk först allt efter att försurningen av haven fortsätter. Forskare bedömer att läget kan bli kritiskt redan om 20 till 40 år. De har gjort undersökningar på koraller hämtade från Oslofjorden och upptcäkte då att i surt vatten får korallerna problem att både bygga upp och att behålla sina skelett av kalk. Gasen koldioxid förstärker inte bara växthuseffekten så att det blir varmare, ungefär hälften av all koldioxid som människan släppt ut har försvunnit ner i världshaven. För klimatet har det förstås varit bra eftersom temperaturen annars skulle ha stigit ännu snabbare. För haven däremot har det inte varit bra. När koldioxid löser sig i vattnet bildas kolsyra som sänker pH-värdet i vattnet vilket då påverkar vattenmiljön och allt som lever där.

Våra hav försuras i rekordfart

Fossila bränslen

Forskare ser med oro på vad som kommer att hända med haven om vi inte slutar elda fossila bränslen som vi gjort hittills. Man kan om man vill prova själv hemma för att se effekten och vad som står på spel. Det är jätteintressant och nyttigt för barnen att vara med på experimentet. Lägg helt enkelt en gammaldags vit tavelkrita i ett glas med ättika och sen väntar ni och ser vad som händer. Det tar inte många timmar innan kritan är helt upplöst i den sura vätskan. De kritorna består till stor del av just marina fossiler. Plankton med skal av kalk, organismer som spelar en viktig roll i havens näringsvävar. Skalen innehåller kalciumkarbonat som löses upp i surt vatten. Då kan man räkna ut att ett alltför surt hav skulle fräta sönder det kalciumkarbonat som finns i koraller men även i musslor, sniglar och sjöborrar. Nu är dock inte haven lika sura som ättika men pH-värdet har sjunkit och är på väg att sjunka ännu mer.

Snabbast i haven nära polerna

Världshaven täcker tillsammans drygt 70 procent av jordens yta med ett genomsnittligt djupt på fyra kilometer. Därför krävs det en hel del för att systemet ska hamna i obalans. Bara storleken gör att det krävs mycket för att göra det. Kalket från döda organismer som finns på havets botten kan neutralisera enorma mängder av syra. Dock tar det tid. Skulle vi idag sluta släppa ut koldioxid så skulle det dröja flera tusen år innan pH-nivån är tillbaka som den var på förindustriell tid. Eftersom koldioxid löser sig bättre i kallt vatten än i varmt går försurningen snabbast i haven nära polerna.  Den förväntade försurningen under kommande femtio år beräknas utplåna minst en svensk art. Biologerna oroar sig även för vad som kommer att hända med de tropiska korallerna. De ytliga reven täcker enbart en tusendel av havets botten. Trots detta så rymmer de uppskattningsvis en tredjedel av de marina livsformer man känner till, det inkluderar 4000 fiskarter.

Snabbast i haven nära polerna

Inläggsförfattare: Emilie