Site Loader

Det tar miljoner år att bygga upp ett korallrev. De består nämligen av kalkstrukturer som bildas av de skelett som finns på havsbotten och kommer från koralldjuren. Koralldjur nämns även som polyper och de är väldigt små. Bland annat kan nämnas att Gotland faktiskt är ett urgammalt korallrev, det är därför jorden är så kalkrik på ön.

Korallrev i Sverige

Finns det verkligen korallrev i Sverige idag?

Det finns en korallrev i Sverige idag som heter ögonkorall, eller Lophelia pertusa på latin. Det är den revbildande korallarten här uppe hos oss. Den återfinns på några platser i Kosterfjorden på Västkusten, på 80-100 meters djup. Ögonkorallen kräver en marin miljö som ligger på en stabilt hög salthalt och en låg vattentemperatur hela året runt. Just de förutsättningarna finns bara i norra delarna av Bohuslän där Atlantens djupvatten leds in genom Norska rännan. 1920 upptäckte man korallreven i Sverige och då fanns det på tre platser., idag finns bara ett kvar och det är inte i något bra skick. Det enda som finns kvar i Sverige idag är Säckenrevet i Kosterfjorden, det är vad man kallar kallvattenkorallrev. Dock är revet hotat så forskare från närliggande Göteborgs universitet har kört igång ett restaureringsprojekt där man hämtat friska koraller från närliggande rev i Norge som sedan sätts ut. Korallrev är beroende av införsel av larver för att ges möjlighet till att återhämta sig på naturlig väg. Forskning har visat att den biologiska mångfalden på Säckenrevet är  lägre än vad andra rev av liknande art har uppvisat.

Övergödning är farligt

Åverkan från alla stora trålare och den ökade sedimenteringen från övergödning är några av orsakerna till att korallrevet är hotat. Man har vid Säckenrevet kontinuerlig övervakning och har på så sätt sett att revet håller på att förfalla. Den så kallade rödlistningsbedömningen på revet hamnar under kategorin akut hotat. När Sveriges första marina nationalpark, Kosterhavets Nationalpark, etablerades så stärktes skyddet för revet men tillståndet är fortfarande allvarligt.

Flera tusen år gamla koraller

Det svenska korallrevet ligger på en yta om ungefär 5000 kvadratmeter, däremot finns det bara levande koraller på  men idag finns det bara levande koraller på 300-500 kvadratmeter av detta. Forskningsstudier har visat att ögonkorallen kan bli flera tusen år, den äldsta individen man funnit i det mest närliggande norska korallrevet är runt 6200 år gammal. Man räknar med att många är äldre än så. Så det är alltså inte enbart reven i sig som är otroligt gamla utan det är samma individer som faktiskt lever där nu idag som etablerade sig strax efter inlandsisens försvinnande. Det är rätt stort att tänka tanken att dessa koraller faktiskt levt där nere i havets mörker sedan innan pyramiderna byggdes i Egypten. Den tanken kan få en att förstå varför att måste provas för att rädda dem. Nu står hoppet till det projekt som forskarna startat för att restaurera korallrevet genom att tillföra friska koraller.Förhoppningen är att dessa koraller från Norge ska överleva den behandling och flytt så att de kan hjälpa till med åter-etableringen.

Flera tusen år gamla koraller

Inläggsförfattare: Emilie