Site Loader

Att äta den fisk du fångat är både gott och nyttigt, i de allra flesta fall, men det finns några saker att ha i tanken. Den första är…slätt tillbaka de riktigt stora fiskarna! Och förklaringen till det rådet ska ni strax få.

Gott och nyttigt med fisk – eller?

Begränsat intag

Är man sportfiskare så har man en härlig möjlighet att kunna fånga sin egna nyttiga mat, fisken. Fisk  innehåller en massa nödvändiga och nyttiga fetter samt både spårämnen vi behöver och D-vitamin. Att äta fisk är således nyttigt, däremot är inte all fisk nyttig att äta. Från en del svenska vatten innehåller fisken fortsatt höga halter av miljögifter som både dioxin och PCB. Miljögifterna kommer från många olika typer av utsläpp. Som hobbyfiskare/sportfiskare bör man ha koll på vilka fiskar som är okej att äta och hur mycket man kan äta. Det finns några råd som är viktiga för alla som fiskar för att äta. Lax och strömming från Östersjön, som räknas som fet vildfångad fisk) har höga halter av miljögifter. Därför råder man kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande att äta dessa högst 2-3 gånger per år. Övriga vuxna högst 1 gång per vecka, barn under uppväxten högst 2-3 gånger per år. Gädda och abborre från insjöar och även kustområden kan innehålla höga halter av kvicksilver, därför är det bra att kolla hur läget är där just du fiskar.

Gifter i fet fisk

Miljögiften dioxin som finns i höga halter i feta fiskar som lax, öring och och strömming från Östersjön kommer till stor del från tidigare industriella utsläpp. Men dioxinet kommer även från sopförbränning och industriella utsläpp som pågår än idag. Det är en av anledningarna till att det finns all anledning att släppa tillbaka en infångad, stor östersjölax. Är laxen större/äldre så har den även hunnit samla på sig mer gifter än de mindre. Man har alltså uppmätt högre halter dioxin i de stora exemplaren.
En del av vildlax-älvarna har svaga bestånd och de laxarna bör överhuvudtaget inte fångas utan få vandra upp och leka i sina hem-älvar för att på sikt stärka bestånden. All lax innehåller dioxin mer eller mindre, men generellt är det bättre att konsumera mindre laxar på bara några kilo. De flesta laxar mäts upp med högre halter än EU:s gränsvärden. Det är anledningen till att framförallt barn, unga kvinnor och gravida och ammande kvinnor bör vara mycket försiktiga med att äta östersjölax.

Giftiga rovfiskar

I många av sjöarna i Sverige innehåller de större rovfiskarna höga halter av kvicksilver. Det gäller exempelvis gädda, lake, abborre och gös. Dock varierar det mycket beroende på vart fisken är fångad. Sjöar med brunfärgat vatten i skogsmark har ofta högre halter av kvicksilver

Inläggsförfattare: Emilie