Site Loader

Mellan 2011 och 2015 etablerade sig 14 främmande arter i Östersjön skriver havet.nu. En stor del av dessa invasiva arter kommer hit via olika fartygs barlastvatten.

Det mest frekventa sättet främmande arter kommer till våra hav är i fartygens barlastvattnen. Tre till fyra miljarder ton barlastvatten räknar man med att världens lastfartyg transporterar årligen. När de sedan tömmer sina tankar i hamnar eller längs kusterna så finns det en överhängande risk att främmande och icke välkomna arter följer med som fripassagerare. Just detta sätt med barlastvatten, eller som påväxt på fartygsskroven, flyttas tusentals djur och planktonalger från en havsmiljö till en annan. Många av fripassagerarna klarar inte av att etablera sig i den nya miljön. Det kan bero på flera olika orsaker som att vattnet är för varmt, kallt, sött eller så kan den främmande arten helt enkelt inte konkurrera ut de inhemska arterna med liknande roll som redan finns i ekosystemet.

Främmande arter

Havsborstmaskar

Bottniska viken har dock varit rätt förskonat från invasion av främmande arter tack vare den låga salthalten. Många av de främmande arterna har förts dit i barlastvatten från områden med mycket högre salthalter. Så när djuret eller växten då når Bottniska vikens bräckta vatten så har den inte så stor chans att överleva. Men det finns en del arter som ändå klarat av att etablera sig. Havsborstmasken är ett exempel som på bara några år spridit sig till hela Bottniska viken. Havsborstmaskar ingår i den stora gruppen ringmaskar där man även finner daggmaskar och iglar. De flesta havsborstmaskar lever i havet, men det finns de som lever i sötvatten och till och med hittat ett fåtal arter på land. Havsborstmaskar har under en lång period använts som en viktig organismgrupp för marin miljöövervakning. Masken är en effektiv omrörare av bottensedimenten och misstänks på så sätt frigöra miljögifter som annars legat bundna i botten.

FN konvention

FN införde dock förra året en barlastkonvention som innebär skärpta regler kring bland annat hanteringen av barlastvatten. Detta av anledningen att man vill förhindra spridning av invasiva arter. Det finns exempel på arter som snabbt börjat sprida sig okontrollerat och på så sätt riskerar att orsakar allvarliga störningar på ekosystemet. De nya reglerna som infördes innebär att fartyg som byggs nu måste vara utrustade med godkänd reningsteknik för barlastvatten. Äldre fartyg har dock fått en omställningstid fram till år 2024 på sig att installera reningstekniken. De flesta fartyg i trafik idag kommer att bli tvungna att gå in på varv för att åtgärda detta. Man kan säga att reningstekniken är densamma som den som används på land för avlopps- och dricksvatten. Alla fartyg ska även ha ett barlastvatten-certifikat, som visar att de uppfyller kraven på rening. Det ska finnas en hanteringsplan för barlastvatten och en så kallad barlastvattendagbok där de registrerar hanteringen dagligen. IMO:s generalsekreterare Kitack Lim sa i ett pressmeddelande “Det här är en milstolpe mot att förhindra spridningen av invasiva arter, vilka kan skapa kaos i ekosystem, påverka den biologiska mångfalden och orsaka stora ekonomiska förluster”.

FN konvention

Inläggsförfattare: Emilie