Site Loader

Det gäller inte bara dig som fiskare utan allmänt för dig som tänkt åka ut med båt. Här kommer en guide i vad du bör fundera på innan du åker ut. Den äldsta båt som hittats i Sverige var en båt från 700–500 år f.Kr. Från vikingatiden finns det därefter flera fynd, så visst har vi människor länge använt oss av båtar för att ta oss mellan olika platser.Först långt senare började båtar användas för privat bruk, som för att ta sig till sommarboenden och semestrar. Här var det främst så kallade fritidsbåtar som användes. Senare kom även båtar för tävlingssammanhang och båtar som kördes för själva nöjets skull, som t.ex. segelbåtar. De båtar som idag räknas till fritidsbåtar är segelbåtar, motorbåtar, jollar, kanoter och kajaker.En båt drivs framåt på olika sätt, såsom en roddbåt med hjälp av åror och en segelbåt med hjälp av segel. Andra exempel är paddlar, propeller, vattenjet eller skrovelhjul. En viktig del av båtlivet är säkerheten. Dels hur vi beter oss på sjön dels att säkerställa att vi har en säker båt att färdas med.

Så säkerställer du att du har en säker båt.

hålla båtens skrov i gott skick

En viktig del i att säkerställa att man har en säker båt är att hålla båten välskött. Ett passande tillfälle att se över själva båtens skrov är efter säsongens slut när båten tas upp. Då är det relativt enkelt att kontrollera huruvida båten inte har några synliga skador som sprickor exempelvis. Olika båtar har olika delar man behöver se över. Motorn är en viktig del att kontrollera för den som har en motorbåt då haveri av motorn är en vanlig anledning till olyckor på sjön. Ett sätt att känna sig extra säker när det kommer till motor-problem är att ha ett extra bränslefilter. Det finns också utrustning som är ett måste att ta med sig för den med motorbåt, såsom extra dunk med bränsle. Man bör även ha ett fast brandsläckningssystem i sitt motorrum.För segelbåtar är det inte främst motorn man tänker på när det kommer till vad som lättast havererar, utan rodret. Även här kan det förekomma sprickbildbildningar och andra skador. Utrustningen ovan däck (riggen) är idag starka då nya material och ny teknik gjort det möjligt. De kräver dock både noggrann kontroll och noggrann skötsel. Andra delar att se över av säkerhetsskäl är vad som finns på båten som hjälper till vid fall över bord. Finns där gripmöjligheter? Finns där ombordstigningsmöjligheter för någon som hamnat i vattnet?Det är även viktigt att se över så att sittbrunnen klarar av hårt väder och att sittplatserna på båten har skydd mot fall och räcker till alla ombord. Rätt utrustning bör finnas för förtöjning och bogsering av båten utifall att det skulle behövas. Dagens båtar blir mer och mer moderna, vilket leder till fler delar att se över ur säkerhetssynpunkt. Båtarna blir mer och mer beroende av ström. Därför behövs extra glödlampor samt säkringar. Man behöver också på dagens båtar se över hur man förvarar gasol och att risken för brand minimeras genom att man hanterar båtens spis på lämpligt sätt, som att till exempel hålla brännbara material borta. Det är krav på att alla båtar måste ha navigationsljus. Därför behöver man ha kunskap om hur dessa ska vara tända och användas. För den som är extra intresserad av sjösäkerhet finns Sjöräddningssällskapet dit det går att vända sig. Där kan du till exempel bli medlem och hjälpa till att rädda liv på sjön.

Inläggsförfattare: Emilie