Site Loader

Vill man jobba med någonting inom fiske så finns det ett antal olika yrken inom olika inriktningar som man kan välja. Man kan rikta in sig mot endera privat fiske, mer mot sportfiske, eller så satsar man mer åt det professionella hållet. Att vara yrkesfiskare är fysiskt krävande och man har en lång rad olika arbetsuppgifter. Arbete innebär mycket utevistelse och man rör på sig mycket. Därför bör man vara rätt stark och inte vara känslig för kyla eller annan typ av väder. Man kommer vistas utomhus året runt i alla möjliga typer av väder.

Att vara yrkesfiskare

Större båtar

Många yrkesfiskare är egenföretagare men det finns även de som jobbar på stora trålare eller liknande. Exakta arbetsuppgifter varierar på vilken typ av fiske man jobbar med, hur stor fiskebåten är och hur många man är i besättningen. När man bedriver havsfiske så är det med stora båtar som är utrustade med vad eller trål. Dessa båtar är idag utrustade med avancerad teknik som ekolod och radar  för både navigering och fisksökning.En vanlig typ av besättning består av någonstans mellan tre och sex personer. Om fisket bedrivs längs kusten så är det i mindre typer av båtar med mindre besättning som en eller två personer, detsamma gäller för insjöfiske också. Vid den typen av fiske så är även fångstredskapen mindre och ser lite annorlunda ut än vid havsfiske. Redskapen kan vara olika typer av nät, bottengarn, ryssjor och krokredskap. Den fisk som fångas sorteras och packas ute till havs (eller sjöss) och ibland sker rensningen direkt där också. Väl i hamn så levereras fisken till olika uppköpare. En del av arbetet handlar även om att underhålla både fångstredskap och båt. Det är viktigt att inför varje fisketur förbereda redskapen och båten väl. Och om man ska vara ute en längre period, vilket är vanligt, så måste man även proviantera mat och vatten och liknande. Dessutom fylla på bränsle och packa ombord alla redskap och fiskelådor som fångsten samlas i.

Kust och sjö

Fiskaryrket är geografiskt begränsat till kuster och en del större insjöar så det är inte överallt man kan försörja sig som yrkesfiskare. Sen beror det även på tillgången till fisk och fiskekvoter som måste hållas. En annan aspekt är priset man får för fisken när man säljer den, alla dessa saker avgör om det blir lönsamt. Liksom kostnaden av utrustningen som båt, teknik, nät och annat, det måste även underhållas regelbundet. Många av dem idag som har fisket som yrke har inte gått någon formell utbildning för att bli fiskare. Det har i många fall gått i arv i generationer.
De allra flesta yrkesfiskare som nu är egna företagare har inlett sin karriär som medhjälpare på ett fiskefartyg.  Det finns en del formella krav på utbildning och behörigheter för den som jobbar som yrkesfiskare. Samtliga yrkesfiskare måste bland annat ha genomgått en obligatorisk säkerhetsutbildning. Man rekommenderar även att ha tillräckliga kunskaper om både nationella och internationella överenskommelser angående regler för fiske.  Att kunna engelska är en förutsättning samt att veta en del om miljö och ekologiska samband, liksom om säkerhet och överlevnad.

Kust och sjö

Inläggsförfattare: Emilie