Site Loader

Medelåldern inom yrkesfisket är idag väldigt hög samtidigt som intresset hos den yngre delen av befolkningen är svalt. Den och en del andra faktorer påverkar yrkesfiskets framtida utveckling. Både inom EU och internationellt så fattas beslut om storlekar på fiskeflottor och fiskekvoter. Råvarupris och fiskebeståndens storlek har också en stor betydelse för utvecklingen. Många fiskare kompletterar även sitt fiske med olika typer av affärsverksamhet där man till exempel röker, säljer eller konserverar fisken själva. Då kan de tjäna på hela kedjan och säkerställa en god kvalité för kunden. Dock måste man veta att det finns en del regler och lagar kring hantering av livsmedel som då tillkommer.

Att vara yrkesfiskare

Värt att veta

* Austevoll Sefaood ASA är ett av världens största fiskeriföretag och har sitt huvudkontor i Norge, företaget är börsnoterat. Austevoll Havfiske AS hette det när det grundades år 1981 av bröderna Helge och Ole Møgster tillsammans med deras far.

* Austevoll-koncernen är idag ett på alla sätt integrerat företag med verksamhet från fiske till laxuppfödning.

* För arbetet till sjöss ska man besitta goda språkkunskaper, framförallt i engelska eftersom arbetsspråket till sjöss är just engelska.

* Även om man som anställd vid en fiskebåt är borta längre perioder hemifrån har man nu i modern tid väldigt bra kommunikationsmöjligheter eftersom det i princip alltid finns internetuppkoppling.

* Arbetsmiljön ombord på ett fartyg eller en trålare är speciell på flera sätt. DEt kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande beroende på uppgift. Det är även väldigt bullrigt, framförallt nere på däck och i lastrummet, så man bör skydda hörseln på bästa möjliga sätt.

* Svenskar håller överlag väldigt hög standard och kvalitet och är därför högt eftertraktade i branschen. Den höga standarden är mycket tack vare att Sverige implementerar kvalitativa och högre satta standarder och krav än vad som rekommenderas internationellt.

Ta hand om fiskarna

Fiskevårdare är ett annat yrke inom fiskbranschen där man enkelt sagt värnar om fiskarnas miljö. Ett exempel man kan nämna är att de startar projekt för att kunna förbättra fiskarnas miljö. Bland annat kan man se dem samla in använda julgranar för att sedan sänka dem i sjöar för att på det sättet skapa en lekmiljö för olika fiskarter. De väljer ut platserna med omsorg så att inte badplatser eller båtplatser påverkas negativt. Därefter sänks julgranarna och förankras på en till sex meters djup. Fiskevårdare behöver även lära sig både teoretiskt och praktiskt om marinbiologi. Man bör ha stort intresse och stor förståelse för samspelet mellan hav och samhälle. Dessutom behöver man fördjupade kunskaper om de naturresurser som havet ger oss.

Sportfiskeguide

Om man som sportfiskeguide tänkt ha sysselsättning året om gäller det att vara duktig på olika typer av fiske som går att bedriva året runt. Vänder man sig mot turister och inte finner möjlighet att bedriva verksamheten under vintertid så kan man endera överväga att jobba med annat vinterhalvåret eller att kanske flytta sig under några månader dit det finns större förutsättningar.Man måste kunna olika typer av fiske och fiskar bra så att man kan ge sina kunder goda fiskeupplevelser.

Sportfiskeguide

Inläggsförfattare: Emilie