For Reservation Call : 1.888.222.5847

Tap To Call

Daily Archives: september 17, 2018

Att vara yrkesfiskare

Post Image

Medelåldern inom yrkesfisket är idag väldigt hög samtidigt som intresset hos den yngre delen av befolkningen är svalt. Den och en del andra faktorer påverkar yrkesfiskets framtida utveckling. Både inom EU och internationellt så fattas beslut om storlekar på fiskeflottor och fiskekvoter. Råvarupris och fiskebeståndens storlek har också en stor betydelse för utvecklingen. Många fiskare […]

Fortsätt läsa