For Reservation Call : 1.888.222.5847

Tap To Call

Daily Archives: juni 14, 2018

Den röda listan

En rödlistning är en avancerad bedömning över arters risk att dö utifrån just det område som rödlistan avser. Det finns således en rödlista för Sverige. Det är inte bara sällsynta eller ovanliga arter som kan få en rödlistning, det kan hända alla arter, till exempel om populationen minskat drastiskt.

Fortsätt läsa